Automobilové plošiny

 • AVIA 4x4

  prac. výška: 16,2 m
 • SCAM 18 m

  prac. výška: 18 m
 • Nissan 24 m

  prac. výška: 24 m
 • Tatra 6x6

  prac. výška: 27 m
 • BISON 4x4

  prac. výška: 28 m
 • MAN 4x4

  prac. výška: 46 m